Refleksoloji

Refleksoloji Nedir? Refleksoloji Masajı Nasıl Uygulanmalıdır?

Destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanılan refleksoloji masajı halk arasında ayak masajı olarak bilinse de vücudun farklı bölgelerinde de uygulanmaktadır. Belli noktalara basınç uygulayarak sinirleri uyarmayı sağlayan refleksoloji teröpatik bir yöntem olduğu için kişilerin rahatlamasını sağlamaktadır. Kan akışını artıran ve merkezi sinir sistemini güçlendiren yöntem günümüzde hem pek çok hastalığın tedavisine ek olarak hem de cerrahi operasyonların ardından uygulanmaktadır.

Refleksoloji Nedir?

Refleksoloji; ayak, el ve kulaklarda bulunan özel refleks noktalarına basınç uygulayarak bu noktalarla bağlantılı olan organ ve sistemlerin tedavi edilmesini amaçlayan bir yöntemdir. İlk kez 5000 yıl önce Çin’de uygulanmaya başladığı düşünülen refleksolojinin uygulandığına dair ilk kanıt ise Mısır papirüslerinde ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda ise Dr. William Fitzgerald ayakta bulunan bazı noktalarla organların bağı olduğunu keşfetmiş, el ve ayaklarda bulunan noktaları haritalandıran fizyoterapist Eunice Ingham ise refleksolojinin temellerini atmıştır. Refleksoloji; tamamlayıcı, destekleyici ve güvenilir alternatif tıp yöntemlerinden biri olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Refleksoloji uygulamaları nörolojik hastalıkların; ağrılar gibi fizyolojik rahatsızlıkların; cinsel rahatsızlıkların; anksiyete ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavilerine destek olmaktadır.

Refleksoloji Noktaları

El, ayak ve kulaklarda bulunan refleksoloji noktaları vücutta bulunan belli organlara, sistemlere ve kemiklere karşılık gelmektedir. Bu anlamda, organ ve sistemler üzerinde etki yaratabilmek amacıyla el ve ayakların alt, üst ve yan bölümlerine; kulakların ise gözle görülebilen noktalarına masaj uygulanmaktadır. Refleksoloji ayak, el ve kulaklardaki refleks noktalarının haritaları üzerinden uygulanmaktadır. Organ ve sistemlerin yansıdığı noktaların en geniş olduğu bölüm ayaklardır. Vücudu dikey olarak temsil eden sağ ve sol ayaklarda farklı organlar uyarılmaktadır. Kalp başta olmak üzere vücudun sol tarafından bulunan tüm organlar sol ayakta, karaciğer gibi sağ tarafta yer alan organlar ise sağ ayakta temsil edilmektedir. Eldeki refleksoloji noktaları ise on basınç bölgesinden oluşur.

Organlar, kemikler ve sistemler ile el, ayak ve kulakların birbiri ile bağlantı içinde olması ise sinir uç noktalarıyla mümkün olmaktadır. Sinir uçlarına el ve parmaklarla yapılan basınç ya da ovma işlemleri elektrokimyasal uyarı açığa çıkarmaktadır. Nöronlar da bu uyarıyı sinir uçlarının bağlantılı olduğu organlara ulaştırmakta ve onları uyarmaktadır.

Refleksoloji Masajı

Vücudun kendini tedavi etme ve iyileştirme fonksiyonunu ortaya çıkaran el, kulak ve ayak refleksoloji uygulamaları özel masaj tekniklerine dayanmaktadır. Uygulamadan önce alanında uzman hekimler kişilerin genel sağlık durumunu değerlendirmektedir. Buna uygun olarak ayak, kulak ya da el refleksoloji masaj uygulaması seçilmektedir. Kişilere göre planlanan masaj uygulamaları çeşitli farmakolojik tedavilere destek olmak amacıyla da yapılmaktadır. Tıbbı tedavilerin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyona yardımcı olan refleksoloji masajları hem ağrıların azalmasını hem de egzersizlerin çok daha kolay yapılmasını sağlamaktadır.

Refleksoloji uygulamaları genellikle ayak üzerine yapılmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ayaklardan çok fazla sinir geçmesidir; beyin, akciğer ve karaciğer gibi iç organların, kas ve iskelet sisteminin ve endokrin bezlerinin sinir uçları ayakların farklı bölümlerinde yer almaktadır.

Her yaş grubuna uygulanabilen refleksolojiden yalnızca hastalıkların tedavisinde değil sağlığı korumak amacıyla da faydalanılmaktadır. Bununla birlikte hamileliğinin ilk üç ayı içinde bulunan kadınlara, kan damarlarında pıhtı görülen kişilere, kalp krizi riski bulunan hastalara, enfeksiyon ve ateş görülen hastalara refleksoloji masaj uygulamaları tavsiye edilmemektedir.

Refleksoloji Nasıl Yapılır?

Diğer masaj uygulamalarıyla benzerlik gösteren refleksoloji masaj uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Refleksoloji merkezleri ve ilgili kliniklerde uygulanan masajların mutlaka bu konuda eğitim almış refleksoloji uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise doğru refleks noktalarının belirlenmesidir. El, ayak ve kulaklarda bulunan sinir uçları farklı organ ve sistemlerle bağlantılıdır. Özellikle spesifik hastalıkların tedavilerine destek olmak amacıyla uygulanan masajların etkili olabilmesi için ilgili organların refleks noktalarına baskı uygulamak gerekmektedir. Bu anlamda, doğru sinir noktalarını belirlemek refleksoloji uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.

Hastaların yaşı ve genel sağlık durumu ile hastalığın türü değerlendirildikten sonra uygulanan refleksiyon masajı genellikle bu uygulamalar için özel olarak tasarlanan koltuklarda gerçekleştirilmektedir. Sıklıkla ayaklar üzerinde yapılan uygulamalar ayakların tamamen ovalanması ve ısıtılmasıyla başlamaktadır. Refleksoloji uzmanları bu başlangıç sürecinde ayakların yapısı ve rahatsızlıklarla ilgili değerlendirme de yapabilmektedir. Ayakların refleks noktaları belirlendikten sonra el ve parmakların kullanıldığı çeşitli tekniklerle bu noktalara basınç uygulanmaktadır. Bu uygulama parmakların yanı sıra ahşap çubuklarla da yapılmaktadır. Masaj uygulamaları hastaların sağlık durumu, hastalığın türü ve masaj uygulanan bölgeye göre 10 dakika ila 45 dakika arasında sürmektedir.

Refleksoloji Faydaları Nelerdir?

Refleksolojinin zihinsel ve fiziksel faydaları şu şekildedir:

 • Anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olmak,
 • Ağrı ve acı hissini azaltmak,
 • Endorfin üretimini artırarak vücudun rahatlamasını sağlamak,
 • Ruhsal ya da fiziksel nedenlere bağlı uykusuzluk ve yorgunluğu azaltmak,
 • Kronik ya da kronik olmayan hastalıklarda uygulanan tedaviyi desteklemek,
 • Detoks etkisi yapan lenf dolaşımını hızlandırmak,
 • Kan dolaşımını düzenlemek,
 • Kan basıncını düzenlemek,
 • Vücut sağlığı için faydalı hormonları artırmak,
 • Vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini uyarmak,
 • Dolaşım, boşaltım, sinir ve dolaşım sistemini uyarmak,
 • Vücutta bulunan toksinleri azaltmak,
 • Migren ve baş ağrılarının şiddetini azaltmak,
 • Zihinsel fonksiyonları uyararak konsantrasyonu artırmak,
 • Eklem hareketliliğini artırmak,
 • Adet öncesi semptomları ve adet sancılarını azaltmak.